Έλληνες και Ούγγροι

Eléső és második Görög diaszpóra

Η πρώτη ελληνική διασπορά στην Ουγγαρία

Τα πρώτα νέα και περιγραφές των περιπλανώμενων Ούγγρων προέρχονται από βυζαντινούς ιστορικούς. Μετά το σχηματισμό του ουγγρικού κράτους, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έγιναν πολύπλευρες.

Η δεύτερη ελληνική διασπορά στην Ουγγαρία

Ως αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα το 1946-1949, σχεδόν 100.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, εκ των οποίων χιλιάδες βρήκαν καταφύγιο στην Ουγγαρία.

Eléső és második Görög diaszpóra