Görögök és magyarok

Eléső és második Görög diaszpóra

Az első görög diaszpóra Magyarországon

Első híreink és leírásaink a vándorló magyarokról a bizánci történetíróktól származnak. A magyar állam megalakulása után sokrétűek lettek a kapcsolatok a két ország között.

A második görög diaszpóra Magyarországon

Az 1946-1949-es görögországi polgárháború eredményeként közel 100 000 ember volt kénytelen elhagyni az országot, ebből több ezren Magyarországon leltek menedékre.

Eléső és második Görög diaszpóra